13 oktober 2013

Ytterligare bevis på att det normala är att dricka alkohol

Det kom en hälsoenkät på jobbet från ett externt bolag. 
"Genom att besvara enkäten får du ett nuläge av din livsstil med direkt feedback hur du kan behålla goda vanor eller skapa förändringar. Klicka på länken nedan för att börja besvara enkäten. Kom ihåg att du inte kan ändra dina svar när enkäten väl är avslutad och sparad.

Direkt efter att du fyllt i din enkät kommer du att få se resultatet på skärmen. Om du vid ett senare tillfälle vill titta på dina resultat, så går du till inloggningssidan och skapar ett nytt lösenord."

Varför finns det inget val att säga kategoriskt nej till alkohol? Varför måste man där tala om hur mycket man druckit senaste året? Och varför måste jag svara på 13 om jag svarat aldrig på 12? Och varför buntas de som druckit 0 glas ihop med de som druckit 2?


När jag skickat in enkäten kom svaret som sa "Du har inget eller lågt alkoholintag vilket är hälsosamt. Du rekommenderas att behålla dessa vanor", åter igen klumpas måttligt drickande ihop med absolutism. Och hur sjutton får de till måttligt drickande när man svarat aldrig? Det är som vi som inte dricker alls inte räknas. Som att det är lika bra att dricka lite som att inte dricka alls. Varför kan inte vi som avstår alkohol helt få känna att det är bra? 

Är alkohol så accepterat att man till och med i hälsoundersökningar inte vågar säga ett pip om det faktum att man dricker alkohol?  Tyvärr kunde jag ju inte testa hur mycket man fick dricka innan deras metod tyckte att det inte var bra längre. Måste fråga på min nästa hälsoundersökning.

Jag har dessutom väldigt svårt för dåligt utformade enkäter, fråga 13 har ju ingen som helst relevans om jag svarat Aldrig på fråga 12. Dåligt dåligt.

Däremot fick jag bannor för att jag svarade att jag ca 2 gånger per månad åt chips, det var ett matbeteende jag skulle se upp med. Då vet jag att det är bättre att dricka alkohol än äta lite chips.
"Dina svar indikerar att du ur ett hälsoperspektiv har någon eller några negativa kostvanor." Gav mig gult medan att dricka måttligt med alkohol ger grönt.

Inga kommentarer: