27 maj 2011

De sluta cirklarnas kväll

Igår åkte jag till Luleå för att gå på Di:s Gasellträff “Ligga steget före” som hade temat ”Globala utmaningar” och ”Verktyg för att växa”. En möjlighet att få lyssna på inspirerande företagare/entreprenörer och sen mingla. Jag såg fram emot mingeldelen, visste att det skulle finnas rätt gott om “bra att ha”-kontakter där både bland föreläsarna och besökarna.

Moderator var Klas Granström, nyhetschef på Dagens industri.

Spansk vd tar över Gestamp Hardtech

Först ut var nytillträdda VD:n José Antonio Nuñez (som var så mycket yngre än jag hade förväntat mig) på Gestamp Hardtech från Spanien tillsammans med företagets marknadschef Markel Jonsson. Gestamp drabbades hårt av finanskrisen men ser nu en vändning och de är ledande inom sitt område. Dock har deras patent löpt ut så nu kan konkurrenterna göra samma sak. Men de har en stor fördel i Luleå gentemot resten av Gestampkoncernen och konkurrenterna, de har allt från forskning, till verktygsframställan, produktion och marknadsföring. Skall bli spännande att se ur det går för dem.

Så gör gasellföretagen för att ligga steget före

Nästa talare var Andreas Nilses Gasellredaktör på Dagens industri. han pratade om vad som gör att Gasellföretagen ligger ett steg före, vad gör dem till Gasellföretag.

Först beskrev han vad som gör ett företag till ett Gasellföretag:

 • en omsättning som överstiger 10 Mkr
 • minst tio anställda
 • offentliggjort minst fyra årsredovisningar
 • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
 • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
 • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
 • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
 • sunda finanser

Av Sveriges ca 400 000 aktiebolag är det ca 700 som blir gasellföretag varje år. Så det är inte helt lätt att kvala in på listan.

Andreas Nilses presenterade den undesrsökning de gjort bland gasellföretagen där de själva fått ranka sig inom en rad områden och några som stack ut var att de i hade låg tävlingsinriktad mentalitet och de prioriterade tillväxt före kortsiktig lönsamhet.

Vill du veta mer om gasellföretagen från 2010 finns en sammanställning här.

Lär dig tolka prognoser

Sen var det dags för Magnus Alvesson från Swedbank att prata om hur man skall tolka ekonomiska prognoser. Han hade valt att kika på Kina. Men jag tappade fokus efter bara några minuter mest för att den inhyrda fotografen stod i vägen så jag inte kunde se den presentation som han hade och pratade om (grafer). Det enda jag skrev upp var “Kinas framtid kan sammanfattas som paranoid optimism”. Han pratade bland annat om att Kina presenterar sina BNP-siffror bara några dagar efter ett kvartalsslut medan ex Sverige behöver 1-1,5 månader på sig. Man kan inte lita på de kinesiska sifforna men genom att titta på exporten och de siffor Kina ger kring den och jämföra med de importerande ländernas siffror får man lite koll.

Drive towards zero – Volvos vision

Peter Algurén, produktchef på Volvo personbilar i Sverige var en glad Göteborgare med en entusiasm över sitt jobb som smittade av sig. Han pratade om hur de gör för att ligga i framkant.

 • Stark företagskultur, alla fokuserar på samma saker utan att det kommer uppifrån. Exempel är
  • Säkerhet, nu är bilarna så säkra att det är dags att fokusera på hur man skyddar människorna utanför bilarna.
  • Miljö, hur skall vi köra bil men utan att belasta miljön, pluginhybriden är ett sätt.
  • Kreativitet, alla har möjlighet att lämna idéer och de verkar för högt i tak.
 • Försvar fördelar, håll fast vid en idé som är ex. patenterad men kanske lite sämre än att hoppa på något som alla kan kopiera. Det lönar sig i slutändan.
 • Kopiera naturen, just nu studerar de gräshoppor  för att se hur de gör när de flyger i svärm och lyckas undvika att krocka med varandra.
 • Först med framtiden, titta på en tänkt tidslinje, hur utvecklas saker och försök att hitta nästnästa sak och skippa nästa. Exempelvis skippade Volvo at göra en egen “Prius” det var redan gjort, de valde att inte hoppa på tåget utan gick istället på att utveckla pluginhybriden som nu blev en succé på bilmässan i Genevé.
 • Exprementera och gör det gärna publikt, experimentet tillsammans med Vattenfall krig One tonne life ger betydligt mer i PR än vad investeringen är. De har även gig-sessions då kopplar de ihop 7000 ingenjörer över hela världen via olika sammanrbetsplattformar som modereras/övervakas och låter dem brainstorma, det kommer flera 100 bra idéer och av dem är ca 5 st riktigt bra idéer som är i absolutaa framkanten. en bra ide plus en annan bra idé kan bli något helt otroligt som Peter uttryckte det.

Volvos visioon Drive towards zero handlar om att om man tar en fiktiv stad 2020 där alla kör senaste Volvomodellen så skall inte en enda människa skadas i trafiken där en bil är inblandad.

Gasell sex gånger – hur gick det till

Nästa person på scen var Lennart Häggroth på LTH Traktor som blivit gasellföretag i 6 år.  Han intervjuades av Klas Granström, Di. Inte helt lätt uppgift för Lennart Häggroth är nog ett av de där exemplen som gör att man tror att alla norrlänningar bara säger “tjooo” på inandning.

Men det vi fick veta var att man jobbar hårt för att bli framgångsrikt, man kan leva på att leverera till gruvan men att man även blir beroende av en kund. Men i Kiruna verkar det inte finnas någon större risk för att den kunden försvinner. Man jobbar påLTH Traktor med en nolltolerans mot felleveranser till kund, skall det fraktas malm skall det bara finnas malm i lasten och inga rester från annat man levererat tidigare. Detta är något man verkar lyckas med bra.

Moderatorn frågade “Hur lyckas man bli Gasell sex gånger?” och Lennars Höggroth tittar lite skeptiskt på honom och svarar “Man bara jobbar”. Och så skall det väl egentligen vara, det skall inte behöva kännas som en kamp att nå vissa mål, det skall finnas rutiner, mål och planer som rullar på så alla kan koncentrera sig på jobbet.

Lösningar för ett klimatsmart liv

Lars Ejeklint, energiexpert på Vattenfall berättade mer om One tonne life-projektet men börjar med att locka alla till skratt genom att dra fram en gurka från kavajen och uppmana oss att låta bli att äta något som inte ger oss något som helst näringsämne under vintern (fraktad eller odlad med hjälp av värme/konstgjort ljus). One tonne life-projektet skall en familj skall gå från strax över 7 ton utsläpp till 1 ton men det är inte så lätt trots att de fått hjälp med hus (A-Hus) och bil (från Volvo) svårast är att ändra kosten. Läs gärna familjens blogg på projektets webbplats de har tips på hur man blir klimatsmartare.

Hur kan innovation ge tillväxt?

Efter en välbehövlig paus och bensträckare blev det dags för en kort paneldebatt om hur innovation kan ge ökad tillväxt. I panelen satt (rättare sagt stod) Mats-Johan Rostmark, vd Frigeo.se, Karl Petersen, kommunalråd i Luleå, Folke Spegel, ordförande i Almi Företagspartner Nord och  Kimmo Yliniemi, vd på Kyab. Idag finns det gott om innovationer men innovatörerna är dåliga på att kommersialisera dem, varför. En av förklaringarna kan vara att det är svårt att få finansiering, Almi har ett innivationslån men många vet inte om det. Kimmo Yliniemi och Mats-Johan Rostmark pratade båda två om att det gäller att hitta första kunden vilket är svårt då även de helst av allt vill ha referenser. Båda företagen hade tur med att hitta kommunen respektive försvaret som var villiga satt satsa.  Men ingen av dem tycker jag svarade på panelens frågeställning.

Riskkapital och ägarförändringar

Pär Ekegren corporate finance-chef på Grant Thornton pratade om riskkapital och ägarförändringar och tog oss igenom vad man behöver tänka på om man vill ta in riskkapital och ändra sin ägarbild. Att förbereda sitt företag för riskkapital är både en fråga om att ha ordning i sina papper och en mental förberedelse, plötsligt kommer man ha att göra med nya människor som vill lägga sig i hur företaget sköts. Det är viktigt när man går in i processen att leta riskkapital att man har målbilden klar för sig, vad vill man med företaget.

Det gäller också att inte frisera företaget allt för hårt, det kommer fram förr eller senare under processen. Dessutom om företaget ser för bra ut så minskar risken för att få kapital. Ett problem idag är att det finns för få riktiga riskkapitalbolag beredda att satsa idag. Det saknas också ett mellanskikt av riskkapitalbolag steget mellan innovation till produktläge är långt och det är svårt att få kapital där i mitten. En riskkapitalprocess tar ca 4-6 månader och är omfattande, företaget bör därför vara berett att spendera mycket tid med att ta fram allt som behövs för processen och mycket kan man förbereda.

Det smarta företaget – vägen till tillväxt

Olof Thedéen som är försäljningschef på Telia pratade om smartare företag som vägen till tillväxt. De har tillsammans med Cisco beställt en undersökning från TS SIFO där de tittar på hur svenska företag och myndigheter nyttjar moderna kommunikationsverktyg. Undersökningen bygger på 5 olika ben och man har tagit fram något man kallar Smarta Företag Index där undersökta företag/myndigheter idag når upp till 38 (rött i bilden) men målet är att de inom 5 år skall ha värdet 70 (blått i bilden).

Definition av Smarta Företag
Telia och Cisco Systems definition av ett Smart Företag:
• erbjuder ett mobilt arbetssätt för dem som behöver det
• erbjuder sina medarbetare fullgoda alternativ till fysiska möten
• servar kunder när kunderna har tid
• kan bjuda in kunder och partner till relevanta interna system(resurser)
• använder dynamik och verktyg från sociala medier för att skapa en transparent dialog med kunder, partner och medarbetare

Som man kan se har de nått längst när det kommer till Kundservice och en hel del även på mobilt arbetssätt. Men de är svaga på att nyttja sociala medier för sin kommunikation och likaså att dela information på ett smart sätt med sina kunder och partner. Virtuella möten är ett annat område som kan utvecklas. Några intressanta siffror är Studien visar på ett flertal förbättringsområden: till exempel kan endast 20 procent av företagen använda videomöten med sina kunder, hälften kan inte sköta jobbmejl i mobilen och bara 17 procent använder sociala medier.

Smarta Företag Index total

Källa: Telia 

Undersökningen visar att företagen/myndigheterna i stor utsträckning vill bli bättre inom dessa områden de tror att ökad mobilitet ökad mobilitet leder till ökad motivation, nöjdare kunder och ökad lönsamhet. Det sägs att om man har exempelvis mailen i mobilen kan man spara 15 minuters arbetstid på varje person och dag. Ändå är det bara 45 procent (29 procent i offentlig sektor) som sägs nyttja mobila lösningar idag.

31 procent av företagen använder sig aktivt av virtuella möten och trots att miljövinsterna med virtuella möten är stora saknas riktlinjer och policies i merparten av företagen.

Kundservice är det område som de kommit längst inom men inte via att nyttja moderna ICT-lösningar. Kunden får service på det sätt och vid den tid som passar dem men det finns områden att förbättra. Endast 7 procent uppger att kunderna kan få svar på enkla frågor via chatbot dygnet runt, 8 procent kan dela video med kunder.

Endast 19 procent kan dela filer med kunder och partners på ett säkert sätt.

Sociala medier blir en utmaning bara 17 procent nyttjar det idag för att skapa dialog med kunder och partners men det är lika få som tror att sociala medier är rätt verktyg för att öka lönsamheten eller skapa nöjdare kunder. 

Han avslutade med att berätta att de valt en miljövänligare give-away, vi skulle alla få ett SMS med en kupong för att hämta ut en gratis glass. Ett sätt att nyttja gammal teknik på ett bra sätt.

En tanke som slog mig väl där är att ett sådant här event borde väl ta en #-tagg för att uppmuntra alla kostymnissar att anamma den möjligheten att dela med sig.

Hans hotell har världens största bastu

Näste man upp på scen var Jean-paul Pozzi, vd på Cape East. Han höll en inspirerande session som handlar om att hitta det unika för en plats, att våga tro på helt galna idéer och våga skrota idéer för att hitta något bättre. Vi fick följa dialog med bland annat arkitekten bakom bastun som tyckte de var totalt skogstokiga men som sedan ändrade sig. Hur bygger man och underhåller något som skall överträffa besökarnas förväntningar och hur skall man tänka när man måste justera budgeten uppåt var andra saker han pratade om. Det går inte att luta sig tillbaka och tänka att nu är kunderna nöjda, vi når våra mål och ta det lugnt. Nä man måste då sätta nya mål. Sen så fick vi en inblick i Roger Akelius galna idé om ett roterande gränsägg. Jag måste säga att jag är imponerad av det Cape East har byggt upp och bilderna från stället fick mig att vilja åka till Haparanda bums. Var lite avundsjuk på kvinnan som vann ett pris, en helg på SPA.

Hur mjuka värden skapar framgång

Ulf Nilsson vd på DHL Global Forwarding pratade om DHLs mjuka värden hur de står på en grund av nöjda medarbetare, nöjda kunder och nöjda investerare för att nå framgång. Men till detta lägger de även sitt Go-arbete med Go Green, Go Help och Go Teach där de jobbar med miljöfrågor, transporter för katastrofer mm samt utbildning. Tyvärr nämndes dessa bara i förbifarten så jag fick inte veta så mycket. Det är ju inte direkt något unikt i att nöjda medarbetare ger nöjda kunder som ger nöjda investerare och han undvek väldigt tydligt att säga några siffror utan bara att de kontinuerligt jobbar på att bli bättre och att de har ett extremt fokus på sina medarbetare. Med tanke på att DHL ofta får ta rätt mycket stryk så hade det ju varit intressant att se deras syn på saken. Skall man inspirera så måste man våga vara transparent.Nu lät det som DHL var ett toppenföretag för alla men den bilden förmedlas inte lika mycket i andra kanaler av utomstående människor men å andra sidan hör man ju inte talas om alla paket som faktiskt kommer fram.

Gasellföretag med egna kläder

Eva Askulv vice VD på Klättermusen är en riktigt inspirerande person med mycket vettigt att säga. Hon gav en kort historia till hur de växte fram från enmansföretag (hennes man designade kläder till sig själv, till kompisar och kompisars kompisar) till nu ca 25 personer. En expansion har sina fördelar men ger också upphov till oväntade problemställningar som exempel tog Eva Askulv deras kaffemaskin, den lever om som fan och tar lång tid på sig att fixa en kopp kaffe men det gjorde inget när de var några få på kontoret. Idag hinner de inte fika ihop och det är ett konstant buller. En annan sak som grep tag i mig var när hon berättade att 5 av deras 6 återförsäljare i japan finns inte mer, de sveptes bort i tsunamin, hon räknar man med sådana risker som företagare?

Hon pratade mycket om deras ecotänk och hur viktigt det är att dela med sig av det man kommer på som kan spara miljön. Upptäcker man ett bra sätt att återvinna material måste man berätta för konkurrenterna annars vore det miljöhyckleri säger hon. De har även tagit fram ett eco-index som säger hur “snäll” en produkt är för miljön så att kunderna enkelt skall kunna jämföra deras produkter för att göra ett miljömedvetet val. Företaget skänker även 1 % av omsättningen till olika miljöprojekt och de har precis som många andra outdoorföretag infört pant på sina produkter.

Eva Askekul pratade mycket om att det är viktigt med öppenhet och ärlighet mot kunderna, hon nämnde som exempel att vissa återvunna material är sämre än “originalet” och att man måste upplysa kunden om det. En jacka kan inte vara bäst på allt, vatten ut, inget vatten in, lätt, slitstark osv. Produktbeskrivningarna skall vara sådana att de beskriver för- och nackdelar med produkten. Hon pratade också om vikten att inte ligga för långt fram. Hon berättade att hennes man som designar grejerna många gånger har tagit fram produkter och alla har sagt wow vilken grej skitsmart men sen köpt en konkurrents grej som varit enklare och billigare. Något år senare när Klättermusen gett upp produkten har konkurrenterna börjat tillverka den och sålt den som smör i solsken. Inte så kul att ha varit lite för tidigt ute. Outdoorsektorn är en växande industri men det finns mycket hård konkurrens från de stora företagen så ett litet som Klättermusen får jobba mycket med kundrelationer och många av deras kunder är väldigt lojala.

Hon avslutade med de tänkvärda orden, man skal bara köpa en ny jacka om man faktiskt behöver en ny jacka.

Moderatorn frågade henne om deras priser, man kan hitta jackor som kostar uppemot 10000 i deras sortiment vänder de sig bara till rika knösusar? Eva Askekul menade att nä de gör de inte en jacka skall ju trots allt hålla under många många år och slår man ut det över tiden blir det inte så dyrt. Det är många i yrkeslivet som köper deras kläder guider och samer bland annat och de tycker man får mycket för pengarna, genomtänkta produkter med hög kvalitet.

Mingel, buffé och dryck

Mat & prat var nästa punkt på agendan. Tur var väl det för man var lite stel i kroppen av allt stillasittande och det fanns många tankar som for i huvudet efter intressanta sessioner.

Men buffén var definitivt ingen buffé i min värld, det stod uppdukade tallrikar med lite för tjockt skuren sashimi med en sås som fått en torr hinna, en klick vitlökig pesto, en bit mozzarella en halv körsbärstomat, 10 vissna ruccolablad och 3 små tunnbrödrullar med renkött på tallriken. Allt var rumstempererat och smakade inte speciellt gott. När jag hade fått min tallrik och det obligatoriska mineralvattnet försökte jag hitta en plats att stå och äta på. Det fanns ett tiotal ståbord men vid alla stod kostymklädda män tätt tätt ihop utan att egentligen vara för många vid borden. På golvet stod små klungor med män och en och annan kvinna som redan kände männen. Tillslut hittade jag ett bord som lämnat en öppning, de hade ställt sig som en halvcirkel vid bordet, ett bord med bankkvinnor och en från Adecco. Frågade om det var ok att jag ställde mig där och det var inga problem jag var så välkommen så till tjejbordet som sen fylldes på med en person till.

Vi var nästan alla besvikna på den vissna maten. Ämnet vid bordet när jag kom var könsfördelningen på scen. Alla tyckte att Eva hade varit en bra avslutning på detta gubbvälde som eftermiddagen i övrigt varit. Jag snabbräknade på programmet 16 män och 1 kvinna. Di borde ta ett snack med Rättviseförmedlingen det måste väl finnas några fler kvinnor som kan tala om tillväxt och framgångsrikt företagande? Gärna någon från Norrbotten. Eller har de tillfrågat en drös kvinnor men alla tackat nej?

Jag brukar utan problem umgås med män, van att föra mig i kretsar där nästa alla andra är män men här kände jag mig bara helt fel. De andra kvinnorna sa efter att de ätit upp att nä det är väl lika bra att åka hem till barnen nu här blir det inte så mycket mer än så här.

Jag valde att stanna kvar en liten stund till men det kändes rätt hopplöst, nog aldrig sett så många kostymklädda ryggar i hela mitt liv. Tätt tätt i små cirklar, mycket ryggdunk och handskakande alla kände alla, de tillhörde väl samma loge. Jäkligt trist, va är det som får dem att sluta sig i sin lilla bubbla, bara prata med dem de redan känner? Skulle det vara så farligt att tala med någon annan? Alla var där för att lära sig göra bättre affärer, nå tillväxt borde man inte då ta tillfället i akt och vidga sina vyer, kanske finns det andra som kan hjälpa en med smartare affärer eller andra att göDI-goodiebagra affärer med?

Det fanns en hel del på golvet som jag kände att de hade jag velat prata med, gjorde små attackförsök men att tränga sig in mellan män som står och bröstar upp sig för varandra övergick min förmåga trots Ypsilons mingelskola.

Så jag tog mitt pick och pack och en goodiebag och gav mig ut i kvällen, tog en tur till Roasters där jag satte mig och åt en rejäl macka för att få något i magen medan jag läste Di Dimension om hur svårt det är att få riskkapital idag.

Summa summarum bra talare, de flesta av dem, lite trist att det var sådant gubbvälde och jag kom därifrån med en drös tankar som jag skall försöka sortera upp i mitt jobb som säljare.

Så här sammanfattar Di själva eftermiddagen.

Inga kommentarer: