22 maj 2011

Jag har hittat vad ödehusets fastighet heter

Använde Boden kommuns webbgistjänst och letade mig fram till Korpdal. Kartan ritade ut området åt mig och jag förstår nu bättre varför huset står öde. Eller rättare sagt det är nog så att man valt att lämna huset till sitt öde men velat behålla skogen som inkomst. Området var rätt så stort. Så jag kan nog glömma att köpa fastigheten, det skulle vara om jag kunde få köpa en avstyckad bit i så fall. Gärna där det står Forsviken eller rakt nedanför husen. Men för det krävs ju att jag luskar vidare och hittar vem som äger den. Men det är ju betydligt lättare med en beteckning (Korpdal 1:3>1) tillgänglig.

image

Karta från Bodens Kommun/Metria (min markering)

Inga kommentarer: