30 april 2012

Vad har hänt undrar nog min familj

Jag läser konstiga böcker och jag ger mig ut och rör på mig i snabbare fart än promenad.

Malin Ewerlöfs bok fick jag i födelsedagspresent. Inget revolutionerande direkt men har några bra tips och tankeställare.

De andra två köpte jag i helgen. Ser nu att Malin Ewerlöf skrivit sin bok med Kenneth Gysing som har en blurb av Malin på sin bok. Kenneth jobbat på Runner's world precis som Christopher McDougall som skrivit den tredje boken.

Kanske är löparvärlden lika liten som journalistvärlden.

1 kommentar:

Anonym sa...

If you aгe haѵing stress problems anԁ yоu feel like yοu juѕt need to unwind аnd relаx for a whilе, maѕsage
thеrаpy may be just the thing for you. Are you in good ѕhape.
Conѕider thе tyрe of prасticе yоu hаve.
. Rеducing thе amount of hypeгextension іs а harԁ thing
to do for people who ѕuffer from sponԁylοlistheѕis beсauѕе most of thе
hуperextensiοn is cauѕed by a сertain muѕcular weaknеss οr tightneѕs.
Тhey can evaluate уour bοdy's condition just by touching key areas alone. The online therapy services result in deeper psychotherapeutic relationship and help in solving the crisis effectively... Stimulus will telangiectasia, local blood flow, resulting in lesions worse??

Here is my page; london tantra
Look into my webpage :: tantric massage in London