25 februari 2010

På kurs dag 3

Sista kursdagen på OPIC Basic om offentlig upphandling. Idag handlar det om att skriva vinnande anbud.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: