08 februari 2010

Vilket goddag yxskaftsvar

Jag svarade på en enkät i villapanelen. Efter att ha tragglat mig igenom frågor om husuppvärmning,miljötänkande, bilar, färger, ommålning av hus, vad man vill läsa om i tidningen mm kom de personliga frågorna om bostadsort, årsinkomst och kön. Jag surnade till då könsfrågan var obligatorisk att svara på. Jag ogillar nämligen när man drar slutsatser utifrån kön eftersom man sedan använder det för att klumpa ihop alla av ett visst kön plus att frågan faktiskt är besvärlig att svara på för vissa. Bostadsort och inkomst kan jag se som relevant i flera av frågorna eftersom de handlade bland annat om uppvärmning och inköpsvanor.

Sist i enkäten var ett fält "kommentera gärna våra frågor". Jag frågade då: Varför frågar ni alltid om kön i era enkäter? På vilket sätt har kön med saken att göra? varpå följande svar kom:
Hej och tack för att du hör av dig.

I rapporterna som svaren genererar är det, för oss, intressant att se skillnader på åsikter mellan kvinnor och män. Därav frågan om kön.

Tack för ditt engagemang!

Vänliga hälsningar

Tina Svensson för villapanelen

Borde kanske förtydliga min fråga till dem och fråga varför könsindelningen av svaren är intressanta. Jag såg inte en enda fråga där könet har någon som helst relevans annat än att försöka fortsätta upprätthålla en bild av att män/kvinnor tänker olika. Jag tror knappast Villapanelen består av ett underlag stort nog (idag är det ca 25000 medlemmar) för att dra slutsatser som gäller generellt över könen. Jag trodde att jag var med för att min åsikt som villaägare skulle vara det betydelsefulla inte min åsikt baserat på att jag har en kvinnlig kromosomuppsättning.

2 kommentarer:

/Dr. Peter Parnes sa...

Imorgon ska jag intervjuas gällande kön och entreprenörskap. Borde ju gå ganska snabbt. "- Skillnad? Finns det något skillnad?"

Béatrice Karjalainen sa...

@Dr. Peter Parnes Jo det borde gå snabbt.