05 februari 2009

Är kön alltid relevant?

Ibland känns det som frågan om vilket kön man har slentrianmässigt slängs in i varenda jäkla undersökning som görs. Utan minsta lilla tanke på huruvida könet är relevant eller inte.

En sådan undersökning är den här om alla hjärtans dags-vanor och bloggar som Lisa Magnusson tyckte man skulle svara på.

Eftersom jag har gudatråkigt på jobbet för tillfället tänkte jag, den kan jag ju ta och svara på. Men efter att ha skummat igenom enkäten avstod jag, för den var så sjukt dålig utformad. Eller så är den ifylld med deviset "alla har en (hemlig) blogg" i bakhuvudet. Jag började oxå fundera över vilken relevans könsfrågan som var nummer 1 har för resultaten.

Exempel på hur det skulle kunna bli:
  • "Killar tror att bloggare är mer1) otrogna"
  • "Tjejer bloggar oftare ihop med sin partner än vad killar gör"
1) Mer än vilken annan grupp klargörs inte

Jag skrev en kommentar till Lisa där jag sa att enkäten var kasst utformad och att jag inte förstod könsrelevansen och fick svaret:
Fast kön har väl relevans ifall man vill se eventuella skillnader mellan män och kvinnor.
Och det är här jag inte greppar, varför är det så viktigt att dela in populationen efter kön? Vad är det som får oss att dela alla människor i 2 grupper på detta vis oavsett vad det gäller.

Senare skriver Lisa:
Att man frågar om kön tycker inte jag är särskilt konstigt. Det gör man ju i de flesta undersökningar, ja vanligtvis räknar man med ännu fler faktorer (ålder, civilstatus, utbildning, sysselsättning, inkomst etc). Jag förstår inte varför du tycker att det är så upprörande: Hela poängen med en undersökning är ju att kartlägga mönster. Du antyder att det bara handlar om att behäfta könsrollerna med ännu fler egenskaper, men man skulle ju lika gärna kunna se det som att ifall man vill ändra på eventuella missförhållanden så måste man också först studera dem.

Med tanke på att just den här lilla enkäten handlar om kärlek (och sex) så tycker jag att det är ännu mer förståeligt att deltagarna tillfrågas om kön. Kön är ju faktiskt den starkaste fetischen som överhuvudtaget finns, och därför en viktig variabel. Men de andra frågorna borde ha varit bättre formulerade.
Jag kan hålla med om att om man tror att det finns någon form av missförhållanden och vill komma åt dem så är det vettigt att fråga om faktorer man tror påverkar detta. Men att slentrianmässigt fråga efter kön gör att man sen applicerar just den undersökningens "kvinnosvar" på alla kvinnor. De kvinnor som inte sen följer mallen anses vara "fel". Genom att dela upp befolkningen i kvinnor/män så underlättar man inte direkt att istället se individerna, deras intressen och behov.

Min fråga till er kära läsare, är könet intressant i den enkät som nämns ovan? (Försök att bortse från de otroligt dåligt utformade frågorna i övrigt). Reagerar jag bara för att jag är så otroligt less på att få egenskaper applicerade på mig som inte stämmer medan de som är "urkvinnliga" inte reagerar för de slipper den konflikten i vardagen.
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2 kommentarer:

Sarha sa...

HAHAHAHA, fråga 8, "Är bloggare mer otrogna eller trogna?" Va? vilken fråga.. än vilka då, liksom jag trodde att bloggare också var människor, som vem som helst. Äsch, töntundersökning...

GunBlade sa...

Oj! Det var verkligen en intressant utformad enkät. Vad gick den egentligen ut på? Jag tryckte med stor förhoppning på "fortsätt"-knappen och hoppades att det skulle komma lite frågor som spelade roll, men nej, det gjorde det inte. Lustigt.

//Coffee, som borde röja undan i sängen och lägga sig nu.