29 mars 2010

Ond vs. god?

Skidförbundet_logo

friluftsfrämjandet_logo

Bär Friluftsfrämjandepersonen hem den av Svenska Skidförbundet döda vargen eller hittat vargen skadad och tar den till veterinär?

Från Wikipedia:

Friluftsfrämjandet bildades 1892 av en grupp militärer under namnet Riksföreningen för skidlöpningens främjande i Sverige. Det enda syftet då var att främja skidlöpningen. Mottot var "Manlig idrott fädrens arv". Aktiv vistelse ute i den friska, rena vinterluften ansågs dels vara bra för hälsan, dels fostrande, varför ungdomen blev en viktig målgrupp. När det allmänna intresset för naturen ökade ordnade "Skidfrämjandet", som föreningen kallades, långturer och övernattningar i de svenska fjällen.

Sedan Svenska Skidförbundet bildats 1908 tonades tävlingsinriktningen ner inom Skidfrämjandet och man ägnade sig åt skidteknik och skidfärdighet.

Så en viss konkurrens kan anas historiskt mellan förbunden.

1 kommentar:

Anonym sa...

Eller symboliserar logotypen en ganmal världsbild i en konservativ organisation och behöver göras om? Jodå, jag är också medlem.

//Joche