06 januari 2020

Skrivövning, Skiljetecken

Bestämde mig för att skippa ordningen på utmaningarna, mest för att delar av denna text dök upp i mitt huvud igår när jag skulle sova.

Skiljetecken

Alla kommer vi en dag till en punkt i livet
där inga skiljetecken hjälper

komma kan inte förlänga meningen

inga parenteser kan klämman in lite till

varken frågetecken, utropstecken eller tankstreck framför längre min åsikt

inget kolon behövs för uppräkningar kan inte göras

semikolonet han jag aldrig få något grepp på

alla kommer vi en dag till en punkt i livet
efter vilken det inte längre finns någon mening

Dags att sätta .
Velar om det kursiva. Hade inte med från början. Vill inte att det skall låta som ett val, utan mer som något naturligt. Kanske stryker det igen.

Övning från: Skriv om och om igen , s.39 - skriva en dikt med ett enda skiljetecken, en punkt. Ta reda på var den gör mest effekt.

Inga kommentarer: