01 oktober 2008

Hur kan JämO vara osäkra?

Från TTELA.se idag:
När tidningen kontaktar Folkets hus i Trollhättan för att få tag i en biljett till
pjäsen Grottmannen ges följande svar.
- Är du man eller kvinna?
- Man.
- Då kostar en föreställning 165 kronor, plus förköpsavgift.
Kvinnor får betala 50 kronor mer, det vill säga 215 kronor.
Längre ner i texten:
Produktionsbolaget är väl medvetet om diskrimineringsaspekten och har kontaktat Jämställdhetsombudsmannen för råd.
- Jämo sa varken ja eller nej om det går bra att göra så här, säger Mats Jägerhult.
Men hur sjutton kan JämO inte kunna ge ett svar?

Lagen säger (min fetning):
3 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder,

JämO tar upp några exempel på sidan de skrev när lagen ändrades:
Enligt Lagen om förbud mot diskriminering kommer man att kunna anmäla till JämO om man till exempel blivit könsdiskriminerad när man handlat varor, tagit del av tjänster eller skaffat bostad. [...]

Bland annat blir det förbjudet:

* För frisörer att ha olika priser för dam- och herrklippning.
* För taxiföretag att ha tjejtaxa.
* Att ha olika åldersgränser på krogen för kvinnor och män.
* [...]
Sen att kvinnorna som får betala mer inte kan få ut ett skadestånd är ju en annan sak men olagligt är det likväl. Men lagar utan straff är ju rätt menlösa. Se ex. JämOs nyhet om frisören som slapp skadestånd trots brott mot lagen.

Vad handlar då pjäsen om? Så här står det i artikeln:
Grottmannen, med Robert Samuelsson från Trollhättan i huvudrollen, handlar om de olika sätt män och kvinnor förhåller sig till varandra. " Det är en intelligent och rolig text. Den som inte känner igen sig finns inte", sa Robert Samuelsson i gårdagens TTELA.
Här kan man läsa lite mer om pjäsen.

Så man vill locka män (syftet till de lägre priserna för männen var just att man vill locka fler män att gå och se den) att gå på en föreställning som uppenbart handlar om stereotypt beteende? Man kan säkert garva gott och ibland igenkännande åt saker och ting men jag tror att vissa saker mer permanentas som könsstereotyper när man lyfter fram dem som sanningar.

Dalademokraten skriver:
Pjäsen är en humoristiska upptäcksfärd i skillnaderna mellan kvinnor och män, och hur dessa skillnader får oss att missförstå varandra.
Vore intressant att få veta vilka dessa skillnader är, finns det några biologiska skillnader som vi aldrig kommer ifrån som gör att vi aldrig kommer förstå varandra?

Om Rob Becker som skrivit pjäsen kan man läsa:
Med en bakgrund inom stå-upp-komik, skrev Rob Becker Grottmannen under en treårsperiod medan han läste antropologi, historia, psykologi, sociologi och mytologi.
Mytologi var nog ordet :-)

Vilket som så är det ju intressant att en pjäs om könen prissätts på ett enligt lagen diskriminerande sätt. Det kanske är en del av marknadsstrategin för att få publicitet av sådana som mig? Det är väl som med GBs Girlie ;-)

Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: