07 oktober 2008

Men Lissabonfördraget har väl inte ratificerats?

Just ni valsar det runt i bloggar, forum och i mail att man skall skriva under för fler kvinnor i höga positioner inom EU.

I texten som landat i min mailbox står det (lite omformulerat från det som står på Females in Front:
250 miljoner kvinnor - och ingen duger?
Inom det närmsta året ska fyra tunga positioner inom EU tillsättas: en permanent ordförande för Europeiska rådet, en representant för Utrikes- och säkerhetspolitik, en talman för parlamentet och en ordförande för kommissionen. I dagsläget är ingen kvinna aktuell för någon av dessa poster. Det är dags för förändring! Om uppropet får minst en miljon underskrifter så måste EU-kommissionen ta upp frågan, enligt Principen för deltagandedemokrati i Lissabonföredraget.

Tycker du att det är hög tid att få in fler kvinnor på de högsta positionerna i EU, skriv under.
Visst tycker jag att det borde finnas lämpliga kvinnor som vill ha en eller flera av de positioner som skall tillsättas. Men jag vet nada om hur tillsättningarna går till, jag har ingen insyn i vilka personer det talas om och vilka som eventuellt varit tilltänkta men sagt att de inte är intresserade. Jag tror mer på rätt person på rätt plats än ett visst kön på en viss plats.

Man hänvisar även till Principen för deltagandedemokrati i Lissabonfördraget och säger att om det blir en miljon underskrifter måste EU-kommissionen ta upp frågan. Men mig veteligen har inte Lissabonfördraget blivit ratificerat ännu det var väl därför som frågan om ett säte för EU inte tagits upp?

Så vad hjälper det att skriva under detta när det ändå inte kommer att tas upp (de struntade ju i det första medborgarinitiativet). DN skrev 2006:
Med stöd från en miljon medborgare hänvisar Cecilia Malmström till det "medborgarinitiativ" som var en del av den nya konstitution som röstades ner förra våren och som kommissionen har ställt sig bakom.

Men från EU-kommissionens sida verkade entusiasmen sval på måndagen.

- Kommissionen lyssnar, men frågor ska behandlas av de institutioner som har det området som sitt ansvar, det här är utanför kommissionens kompetensområde, sade talesmannen Johannes Laitenberger.

- Det här är det första medborgarinitiativet någonsin, det vore extra arrogant att byråkratisera bort med kompetenssvammel. Här har vi en miljon medborgare som väntar sig att något görs och EU-kommissionen kan lägga fram förslag, tycker Cecilia Malmström om den kommentaren.
Och sen dess verkar inget ha hänt.

Men å andra sidan skall ju inte 2 av dessa poster tillsättas förren Lissabonfördraget ratificerats av alla medlemsländer men jag antar att de kommer vilja ha folk framplockade till val på dessa platser innan dess.

På Females in Front skriver man:
”I all sin verksamhet ska unionen syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem”
Vilket borde betyda om Lissabonfördraget ratificeras så måste de liktförbannat diskutera frågan (vad den nu egentligen är, vad är det man skriver under på att man vill att de skall ta upp för fråga egentligen?).

Så hittills har jag inte sett någon anledning till att skriva under. Vill man lyfta fram kvinnor som intelligenta varelser kanske man skall vara lite mer specifik i sina krav än "Det är för få kvinnor i EUs ledning idag, vi vill ha fler, minst 1 av de kommande 4 utnämningarna bör vara kvinna, vi vill att ni diskuterar detta." Och varför är det så viktigt att sätta en kvinna på minst en av platserna, tänk om de 4 personer som passar absolut bäst på platserna råkar vara män?

Vad kan EU-kommissionen göra, har de någon bestämmanderätt över valberedningsprocessen? Varför skall jag skriva under?

Givetvis skall de kvinnor som är intresserade av positionerna få sin chans, få synas, bli föreslagna annars är ju något helt galet då har inte de som sköter rekryteringen gjort sitt jobb. Men till kravet att minst en position skall tillsättas av en kvinna är det långt.


Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: