27 april 2009

Robot bröt första robotlagen

I DN idag:
Företagets robot gick oväntat till attack och skadade en anställd allvarligt. Nu har företaget fått böta 25 000 kronor som ansvarigt för händelsen
Asimovs tre robotlagar:
  1. En robot får inte genom handling, eller underlåtelse att handla, orsaka att en människa skadas.
  2. En robot måste lyda de order som ges av en människa, utom om det strider mot första lagen.
  3. En robot måste skydda sig själv, utom om det strider mot första eller andra lagen.
Robotarna skall vara fysiskt oförmögna att bryta mot lagarna, om de inte är trasiga eller felprogrammerade.

Men om människan gör korkade saker då, går in till en robot som inte är avstängd eller inte har rätt säkerhetsföreskrifter kring arbetet med roboten?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

3 kommentarer:

Kimmi sa...

Tänkvärt...

Krastavac sa...

Det här inlägget visade inte så värst mycket respekt för de som varje år dör i arbetsplatsolyckor i sverige varje år. Tänk på det

BeatriceBeaBeata sa...

@Krastavack Mitt inlägg handlar om Asimovs robotlagar, de är uppenbarligen felkonstruerade om en människa kan bli skadad av en robot. Det borde inte gå. De tar inte hänsyn till omgivande system så som människan (tankspriddhet, okunskap, felhantering, för lite information), regler uppsatta eller avsaknaden av regler kring själva roboten och andra saker som kan vara felkonstruerade.

Förstår inte riktigt på vilket sätt jag inte visat respekt för de som skadar sig/dör i arbetsplatsolyckor. Systemfel sker ibland beror de på mänskliga faktorn och ibland på ekonomiska eller tekniska faktorer. Med "korkade" åsyftade jag sett från robotens syn. Allt som inte sker enligt ett förutbestämt regelverk blir galet i en värld som helt styrs av regler och bestämd logik.