25 november 2008

Var tog resten av kramarna vägen?

I Aftonbladet kan man läsa:
En färsk undersökning från Röda Korset visar att nästan varannan svensk har kramat en arbetskamrat den senaste veckan. Och det är kvinnorna som är flitigast. Där uppger över 50 procent att de tryckt sig mot en kollega (i all välmening).
Sen rabblar de upp resultatsiffrorna:
Stockholm: 43 procent
Östra mellansverige:
32 procent
Småland och öarna:
42 procent
Sydsverige:
39 procent
Västsverige:
39 procent
Norra mellansverige:
28 procent
Mellersta Norrland:
27 procent
Övre Norrland:
27 procent

Hur får de snittet ovan till att att nästan varannan svensk har kramat en arbetskamrat den senaste veckan, hur kan snittet bli högre än det högsta värdet? Har de tappat bort någon högkramande landsände? Är siffrorna i sammanställningen för en annan fråga än den i summeringen? Den i summeringen kanske var "Har du kramat en arbetskamrat senaste veckan?" Medan frågan de redovisas resultatet per landsdel (förövrigt en underlig indelning) kanske var "Har du kramat en arbetskamrat på jobbet senaste veckan?" För folk kan ju ha kramat en arbetskamrat utanför jobbet (det gör jag ganska ofta eftersom jag och sambon jobbar på samma ställe). Fast sen skrivs det om olika individgrupper de har kramat, indelat på kvinnor och män, det härgår inte ihop alls.

Jag får inte ihop det får ni? Jag måste nog ta och läsa rapporten för att se var Aftonbladet tappar bort sig.

Ja men se där de har läst galet, siffran 50% kommer från om man har kramat någon av följande den senaste veckan på jobbet: arbetskamrat, kund, patient, närmsta chef, arbetskamraters barn, högsta chefen, någon annan. I rapporten ser man att det bara är 36% som kramat en arbetskamrat. Det här med statistik är inte enkelt.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

1 kommentar:

Bonden sa...

58 procent av svenskarna tycker uppenbarligen att toppcheferna har berättigade/för låga löner. Ändå klämmer Aftonbladet in rubriken "Chefer har för hög lön"

De tolkar statistik likt satan tolkar Bibeln.