26 november 2008

What's in a name? That which we call a rose...

Läser i Norrbottenskuriren att Skatteverket har valt att överklaga Länsrättens beslut om att J-O skall få ha Madeleine som andranamn. Snälla Skatteverket kan ni inte använda våra skattepengar till något vettigt istället? Vi kan i dagarna läsa om misär på äldreboenden odl. ställen där pengar behövs. Men nej Skatteverket tycker det är überviktigt att svensk namntradition bibehålls att vi kan göra skillnad på flickor och pojkar. Varför är det så viktigt att ett namn indikerar kön? Varför kan inte gamla namn få mista sin könsmarkör när Skatteverket själva säger att nybildade namn sällan torde ha könsmarkörer. Varför kan inte även namn få utvecklas. Det finns en drös med namn som i Sverige är traditionellt tjej/killnamn men som utomlands bärs av andra könet så som Marie, Bo, Charlie när de människorna kommer till Sverige får de ju behålla sitt namn men skall inte en svensk man få ta namnet Marie?
Skatteverket skriver:
Avslag bör göras på anmälan om namn som enbart är kända som mans- respektive kvinnonamn om anmälan avser någon av "motsatt" kön. Om namnet inte har typisk könskaraktär bör tillämpningen däremot vara generös.
Nybildade förnamn torde sällan ha en utpräglad könskaraktär. Vid bedömningen bör även beaktas de internationella influenser som numera påverkar allmänhetens uppfattning i dessa frågor. Exempelvis bör Charlie och Bo kunna godkännas för både pojke och flicka.
Nyfiken på om en svensk man skulle få ta namnet Marie som är ett svenskt traditionellt kvinnokönsmarkerat namn men som i ex. Frankrike inte är helt ovanligt på män.

Det finns enligt ST undantag. En kvinna heter Filip, en Boris, åtta kvinnor heter Sven och sju Anders. 16 män heter Barbro. Det klassiska exemplet med mansnamnet Annika kommer från en gård i Dalarna och alltså inte är ett förnamn utan ett gårdsnamn. Det finns 25 män som heter Annika. Om vi nu bortser från de som heter Annika hur fick de övriga dispens från Skatteverkets rigorösa behov av könsmarkörer?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

1 kommentar:

Klimakteriehäxan sa...

Håller med. Låt folk själva välja vad de vill kallas. Jag känner f ö en Torgny Maria, det har han aldrig mått illa av att heta så vitt jag förstått!